Stálá komise pro sdělovací prostředky
Usnesení

č. 2 (5. prosince 2002) 
č. 5jmenování zástupců SKSP do pracovní skupiny zabývající se problematikou zavádění digitálního rozhlasového a televizního vysílání (7. února 2003) 
č. 12 (30. května 2003) 
č. 14 (30. května 2003) 
č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ (30. ledna 2004) 
č. 30Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 620/ (28. května 2004) 
č. 722 (30. května 2003) ISP (příhlásit)