Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů ústavně právního výboru (17. července 2002) 
č. 2Volba předsedy ústavně právního výboru (17. července 2002) 
č. 3Volba místopředsedů ústavně právního výboru (17. července 2002) 
č. 4Podávání informací o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (7. srpna 2002) 
č. 5Účast místopředsedy vlády, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády JUDr. Pavla Rychetského na jednání ústavně právního výboru dne 26. září 2002 (7. srpna 2002) 
č. 6Plán zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na II. pololetí roku 2002 (7. srpna 2002) 
č. 7Státní závěrečný účet za rok 2001, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (18. září 2002) 
č. 9Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny do Itálie (25. září 2002) 
č. 10k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 50) na 6. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. října 2002) 
č. 11k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 50) (9. října 2002) 
č. 12Účast na semináři TAIEXu o jurisprudenci v oblasti soutěžního práva konaného v Bruselu ve dnech 5. - 6. listopadu 2002 (9. října 2002) 
č. 13Volba ověřovatelky ústavně právního výboru (9. října 2002) 
č. 14Vládní návrh na vydání zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony (tisk 59) (11. října 2002) 
č. 15Záměry zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na rok 2003 (6. listopadu 2002) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (tisk 49) (6. listopadu 2002) 
č. 18Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (tisk 93) - kapitola č. 358 - Ústavní soud (20. listopadu 2002) 
č. 19Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (tisk 93) - kapitola č. 336 - Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn celé kapitoly) (20. listopadu 2002) 
č. 20k operativní úpravě dosud schválených záměrů a předkládání dalších záměrů zahraničních pracovních cest ústavně právního výboru ve 4. volebním období s přihlédnutím k zahraničním pracovním cestám ostatních výborů. (11. prosince 2002) 
č. 21Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny do Rumunska (11. prosince 2002) 
č. 22Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 121) (29. ledna 2003) 

12345>>
ISP (příhlásit)