Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 1k vládnímu návrhu zákona ČNR kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy (tisk 1) (původně tisk 232 České národní rady) (13. ledna 1993) 
č. 2k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (tisk 17, původně tisk 89 ČNR) (20. ledna 1993) 
č. 3k projednávání kriterií pro určování obcí městy (20. ledna 1993) 
č. 4k návrhu programu na podporu úspor elektrické energie zaváděním kompaktních zářivek (20. ledna 1993) 
č. 5k návrhu poslanců ČNR P. Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 2, původně tisk 300 ČNR) (20. ledna 1993) 
č. 6k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Žďár nad Sázavou "Zásady prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou" (20. ledna 1993) 
č. 7k návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva města Česká Lípa k otázce platnosti mandátu p. Bachroně (20. ledna 1993) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk 22, původně tisk 236 ČNR) (17. února 1993) 
č. 9k sistovanému usnesení města Pardubic (17. února 1993) 
č. 10k návrhu poslanců ČNR, na vydání zákona o stavební spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 19, původně tisk 174 ČNR) (17. února 1993) 
č. 11k návrhu poslanců ČNR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (tisk 55) (18. března 1993) 
č. 12k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (18. března 1993) 
č. 13ke zrušení usnesení městské rady Českého Brodu (18. března 1993) 
č. 14k návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích (7. dubna 1993) 
č. 15k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., a zákona č. 10/1993 Sb. (tisk 217) (14. dubna 1993) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (tisk 216) (14. dubna 1993) 
č. 17k státnímu závěrečnému účtu za rok 1992 kapitola 314 - Ministerstvo vnitra ČR - civilně správní úsek (14. dubna 1993) 
č. 18k státnímu závěrečnému účtu za rok 1992 kapitola 348 - Český báňský úřad (14. dubna 1993) 
č. 19k návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva obce Čížová (14. dubna 1993) 
č. 20k návrhu na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany (14. dubna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)