Branný a bezpečnostní výbor
Usnesení

č. 63k návrhu zásad zákona o civilní obraně ČR, ke koncepci Civilní ochrany ČR, ke zprávě o současném stavu organizace a řízení ochrany obyvatelstva (23. června 1994) 
č. 64k projednání závěrů z návštěvy AERO Vodochody a Letov (14. září 1994) 
č. 65 (23. listopadu 1994) 
č. 66 (23. listopadu 1994) 
č. 67 (7. prosince 1994) 
č. 68 (8. září 1993) 
č. 69k návrhu poslanců Miroslava Kašpárka a dalších na vydání zásad zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností /tisk 466/ (8. září 1993) 
č. 70k návrhu ústavního zákona o referendu, předložený poslancem J. Kryčerem a dalšími /tisk 494/ (8. září 1993) 
č. 71k návrhu zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky /tisk 473/ (8. září 1993) 
č. 72 (8. září 1993) 
č. 73 (8. září 1993) 
č. 74ke Zprávě vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace /tisk 495/ (29. září 1993) 
č. 75 (29. září 1993) 
č. 76ke Koncepci a programu protidrogové politiky (29. září 1993) 
č. 77k zásadám zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (rozpočtová pravidla) /tisk 482/ (29. září 1993) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona o výkonu vazby /tisk 500/ (30. září 1993 a 6. října 1993) 
č. 79k jednotlivým kapitolám státního rozpočtu na rok 1994 (6. října 1993) 
č. 80 (7.října 1993) 
č. 81 (7.října 1993) 
č. 82k usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 73/1993 (7. října 1993) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)