Branný a bezpečnostní výbor
Usnesení

č. 23k návrhu poslanců J. Bílého a dalších na vydání zásad ústavního zákona o zřízení země Moravskoslezské /tisk 70/ (7. dubna 1993) 
č. 24k návrhu skupiny poslanců na vydání zásad zákona, kterým se doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., v úplném znění č. 392/1992 Sb. /tisk 115/ (7. dubna 1993) 
č. 25k legislativní úpravě hospodaření s kmitočtovým spektrem (7. dubna 1993) 
č. 26k Státnímu závěrečnému účtu za rok 1992 kapitola - Federální bezpečnostní informační služby (8. dubna 1993) 
č. 27k dopisu bývalého ředitele Inspekce MV ČR ministrovi vnitra ČR ze dne 22. 3. 1993 (8. dubna 1993) 
č. 28k Státnímu závěrečnému účtu za rok 1992 kapitola 336 ministerstvo spravedlnosti ČR část - Sbor nápravné výchovy ČR (14. dubna 1993) 
č. 29k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě /tisk 253/ (20. dubna 1993) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a některé další zákony /tisk 252/ (5. května 1993) 
č. 31k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /tisk 258/ (5. května 1993) 
č. 32k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů /tisk 257/ (5. května 1993) 
č. 33ke Zprávě o plnění rozpočtu, pracovních sil a investiční výstavby v kapitole 314 Ministerstvo vnitra ČR /státní závěrečný účet za rok 1992/ (5. května 1993) 
č. 34 (5. května 1993 Iniciativní návrh skupiny poslanců na vydání zásad ústavního zákona o referendu /tisk 192/) 
č. 35k návrhu poslanců Miroslava Kašpárka, Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Ladislava Nedorosta, Jaroslava Nováka, Jiřího Šolera, Jaroslava Ungra, Josefa Valenty, Jana Vika, Zdeňka Vlčka a Oldřicha Vrchy zásad zákona o mimořádných opatřeních k zajištění veřejného pořádku /tisk 227/ (5. května 1993) 
č. 36k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949Sb., ve znění pozdějších předpisů /tisk 282/ (5. května 1993) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /tisk 248/ (5. května 1993) 
č. 38k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 1992 (5. května 1993) 
č. 39k problematice trestního řádu a trestního zákona (5. května 1993) 
č. 40k posouzení připomínek vznesených na 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplaktů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258) (19. května 1993) 
č. 41k posouzení připomínek vznesených na 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /tisk 248/ (20. května 1993) 
č. 42k návrhu poslanců P. Tollnera, K. Ledvinky a J.Kasala na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky /tisk 307/ a k doplňku ke sněmovnímu tisku 307 na vydání zákona o státních vyznamenáních ČR (2. června 1993) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)