Volební výbor
Usnesení

č. 1K volbě ověřovatelů výboru a volba ověřovatelů výboru (28. listopadu 2017) 
č. 2K určení počtu členů volební komise a volbě členů volební komise k volbě předsedy volebního výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3K volbě předsedy volebního výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4Ke schválení programu 2. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (6. prosince 2017) 
č. 5K vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018, kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (6. prosince 2017) 
č. 6ke schválení programu 3. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (12. prosince 2017) 
č. 7k určení počtu místopředsedů výboru a volba místopředsedů výboru (12. prosince 2017) 
č. 8Ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2016 kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (sněmovní tisk č. 1) (26. ledna 2018) 
č. 9K vyhlášení Výzvy na podání návrhů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu a na volbu člena Rady České televize (13. února 2018) 
č. 10Ke schválení programu 4. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (15. února 2018) 
č. 11K Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /ST 62/ (15. února 2018) 
č. 12K Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 /ST 63/ (15. února 2018) 
č. 13K Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /ST 64/ (15. února 2018) 
č. 14K informaci Rady Českého rozhlasu o aktuální situaci v Českém rozhlasu (15. února 2018) 
č. 15Ke schválení termínu a složení delegace volebního výboru na zahraniční služební cestu v roce 2018 do Polska (15. února 2018) 
č. 16Ke schválení termínu a složení delegace volebního výboru na zahraniční služební cestu v roce 2018 do Francie (15. února 2018) 
č. 17Ke schválení programu 5. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (27. března 2018) 
č. 18K Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2016 /ST 113/ (27. března 2018) 
č. 19K Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2016 /ST 114/ (27. března 2018) 
č. 20Návrh postupu volebního výboru pro sestavení kandidátky pro tajnou volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu a 1 člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (10. dubna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)