Usnesení

č. 89K návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky /2/ (18. září 2018) 
č. 90K návrhu k odvolání souhlasu s kandidaturou Mgr. Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (2. října 2018) 
č. 91K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (23. října 2018) 
č. 92k záměru zahraničních aktivit volební komise pro rok 2019 (23. října 2018) 
č. 93K návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (30. října 2018) 
č. 94K rezignaci Zuzany Kopečkové na funkci člena Rady Státního fondu kinematografie (23. listopadu 2018) 
č. 95K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (5. prosince 2018) 
č. 96K návrhu na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (5. prosince 2018) 
č. 97K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (7. prosince 2018) 
č. 98K návrhu na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (7. prosince 2018) 
č. 99k návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (7. prosince 2018) 
č. 100K návrhu k odvolání souhlasu s kandidaturou Ing. Pavla Pustějovského do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (18. prosince 2018.) 
č. 101K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (23. ledna 2019) 
č. 102K návrhu na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy (23. ledna 2019) 
č. 103K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu /1/ (23. ledna 2019) 
č. 104K návrhu na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky /1/ (23. ledna 2019) 
č. 105Ke schválení termínu a složení delegace volební komise na zahraniční služební cestu v roce 2019 do Estonska (23. ledna 2019) 
č. 106K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (13. února 2019) 
č. 107K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury /1/ (13. února 2019) 
č. 108K návrhu na jmenování 2 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /2/ (13. února 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)