Usnesení

č. 69K návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu /2/ (17. dubna 2018) 
č. 70K návrhu na volbu člena Rady České televize /1/ (17. dubna 2018) 
č. 71K návrhu na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (20. dubna 2018) 
č. 72K návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu /2/ (20. dubna 2018) 
č. 73K návrhu na vyhlášení lhůty na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (20. dubna 2018) 
č. 74K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (22. května 2018) 
č. 75K návrhu na vyhlášení lhůty na doručení návrhů na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu (22. května 2018) 
č. 76Souhlas s přítomností tajemníka ve volební místnosti (22. května 2018) 
č. 77K návrhu na pověření předsedy volební komise vyhlašovat lhůty pro podávání návrhů kandidátů pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny po celé 8. volební období (22. května 2018) 
č. 78K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení /1/ (7. června 2018) 
č. 79K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu /1/ (7. června 2018) 
č. 80K návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu /1/ (7. června 2018) 
č. 81K návrhu na volbu člena Rady České televize/1/ (7. června 2018) 
č. 82K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu /1/ (12. června 2018) 
č. 83K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (26. června 2018) 
č. 84K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (27. června 2018) 
č. 85K návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (9. července 2018) 
č. 86K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (18. září 2018) 
č. 87K návrhu na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (18. září 2018) 
č. 88K návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky /2/ (18. září 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)