Výbor pro životní prostředí
Semináře

K problematice průzkumu a těžby zlata (26. února 2014) 
Odpady a obaly stav a praxe, legislativa po roce 2014 (10. dubna 2014) 
Implementace směrnice EIA v České republice (21. května 2014) 
Klimatická změna: od vědeckých poznatků k politickému řešení (5. listopadu 2014) 
Zákaz kožešinových farem v ČR (21. září 2016) ISP (příhlásit)