Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 3Volba předsedy výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 4Volba místopředsedů výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 5Návrh Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 348 - Český báňský úřad (11. prosince 2013) 
č. 6Návrh Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí (11. prosince 2013) 
č. 7Návrh Státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 8Návrh Státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 9Prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách (11. prosince 2013) 
č. 10Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 (tisk 17) (15. ledna 2014) 
č. 11Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 (tisk 17) (15. ledna 2014) 
č. 12Volba místopředsedy výboru pro životní prostředí (15. ledna 2014) 
č. 13Nominace náhradníka do Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (15. ledna 2014) 
č. 14Záměry zahraničních cestvýboru pro životní prostředí na rok 2014 (15. ledna 2014) 
č. 15Problematika laguny Ostrava (15. ledna 2014) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (tisk 53) (6. února 2014) 
č. 17Plán přijetí zahraničních delegací v roce 2014 (6. února 2014) 
č. 18Zřízení podvýborů (20. února 2014) 
č. 19Volba předsedů podvýborů (20. února 2014) 
č. 20Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí a Řídícího výboru Operačního programu životního prostředí (20. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)