Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 62zrušeno (8. srpna 2013)
č. 61 (28. až 30. května 2013)

Zápisy z jednání

č. 61 (28. až 30. května 2013)
č. 58 (10. dubna 2013)

Usnesení

č. 208Zveřejňování zvukového záznamu ze schůzí ústavně právního výboru (29. května 2013)
č. 207Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 585) (29. května 2013)
č. 206Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 633) (29. května 2013)
č. 205Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 (tisk 966) (29. května 2013)
č. 204Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (29. května 2013)

Semináře

Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize?Ústavní zvyklosti vs. politická realita (15. července 2013)
Dopady finanční krize na fungování justice v České republicezrušeno (21. května 2013)
"Kvóty jako nástroj pozitivní akce" (22. května 2013)
Územní samospráva a jednotná úprava povinného zveřejňování informací (17. dubna 2013)
Slovenská zkušenost českou realitou - registr smluv, sněmovní tisk č. 740 (11. dubna 2013)

Slyšení

Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích aneb změnit, odložit či ponechat? (27. května 2013)

Podklady pro jednání

Analýza odhadovaných dopadů na zavedení povinného registru smluvinformace ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Mgr. Jana Farského ke sněmovnímu tisku č. 740 (18. července 2013)ISP (příhlásit)