Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 58
č. 42

Zápisy z jednání

č. 16
č. 356/ V tomto bodě po předběžných konzultacích navrhl předseda výboru Ing. Palas složení delegace výboru na zahraniční cestu do Bulharska ve dnech 10.-13. října 2000 ve složení: posl. Palas, Grüner, Mandík, Nedvědová, náhradník posl. Grůza. S tímto návrhem byl v hlasování čís. 19 vysloven jednomyslný souhlas. (schůze výboru k této problematice. V hlasování čís. 18 byl s tímto návrhem vysloven jednomyslný souhlas. (Pozvánka na 36. schůzi ZeV - Příloha čís. 8) (Seznam poslanců hlasujících o usneseních - Příloha čís. 5))

Usnesení

č. 147ke Zprávě o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000 (sněmovní tisk 799) (2. května 2001)
č. 124k části kapitoly VPS - Státní zemědělský intervenční fond vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) (8. listopadu 2000 (doprovodné usnesení k čís. 121))
č. 115k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1999 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 648) (7. září 2000)
č. 111k vládnímu návrhu zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona čís. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona čís. 357/1999 Sb. (o ochraně práv k odrůdám) (sněmovní tisk 620) (13. září 2000)
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů (tisk 499) (22. března 2000)ISP (příhlásit)