Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 61 (3. října 2001)
č. 56 (5. až 7. června 2001)

Zápisy z jednání

č. 68
č. 67

Usnesení

č. 371k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2002 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (14. listopadu 2001)
č. 368k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2002 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (14. listopadu 2001)
č. 350 (27. září 2001)
č. 203k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - tisk 529 (22. března 2000)
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – tisk 476 (10. února 2000)ISP (příhlásit)