Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 24
č. 23

Zápisy z jednání

č. 20
č. 7

Usnesení

č. 85k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ (12. června 1997)
č. 84k plánu zahraničních styků zahraničního výboru /na 2. pololetí 1997 a popř. 1. pololetí 1998/ (4. června 1997)
č. 83k Návrhu pravidel pro realizaci zahraničních styků Poslanecké sněmovny (4. června 1997)
č. 82ke zprávě o činnosti podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (4. června 1997)
č. 81ke zprávě o činnosti podvýboru zahraničního výboru pro podporu cestovního ruchu a zahraničního obchodu (4. června 1997)ISP (příhlásit)