Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 3 (24. října 2006)
č. 6 (21. února 2007)

Zápisy z jednání

č. 23 (4. března 2009)
č. 22 (5. listopadu 2008)

Usnesení

č. 46Nominace zástupce výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny do Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura (8. listopadu 2007)
č. 45Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (8. listopadu 2007)
č. 43Vládní návrh na vydání zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296) (8. listopadu 2007)
č. 34Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 164) (17. května 2007)
č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007)

Cesty

Peru (1. - 7. března 2010)
Srbsko (19. - 21. listopadu 2008)
Belgie (19. - 21. listopadu 2007)
Vietnam (8. - 12. dubna 2008)

Semináře

O ochraně zemědělského půdního fondu(tisk 652) (12. listopadu 2009)
O ochraně přírody a krajiny, Národní park České Švýcarsko (13. ledna 2009)
Seminář k novele zákona o odpadech (26. března 2008)
O předcházení ekologické újmě(sněmovní tisk 322) (6. prosince 2007)
Recyklované výrobky na trhu (25. května 2007)ISP (příhlásit)