Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15 (8. listopadu 2007)
č. 17 (5. prosince 2007)

Zápisy z jednání

č. 28 (10. prosince 2008)
č. 27 (12. a 13. listopadu 2008)

Usnesení

č. 71Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., sněmovní tisk 259 (8. listopadu 2007)
č. 67Složení delegace poslanců – Nizozemí ve dnech 13. – 15. 11. 2007 (17. října 2007)
č. 77Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), sněmovní tisk 348. (5. prosince 2007)
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. , sněmovní tisk 349. (5. prosince 2007)
č. 72Návrh státního rozpočtu na rok 2008, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (8. listopadu 2007)ISP (příhlásit)