Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 20upravená (21. listopadu 2007)
č. 93. část, upraveno (11. dubna 2007)

Zápisy z jednání

č. 7 (17. ledna 2007)
č. 6 (29. listopadu, 1. a 6. prosince 2006)

Usnesení

č. 392příloha k usnesní č. 392 (návrh státního rozpočtu na rok 2008)
č. 388k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2007, kapitola 334 – Ministerstvo kultury (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (21. listopadu 2007)
č. 377Zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 250) (21. listopadu 2007)
č. 342ke změně a doplnění Pravidel pro poskytování dotací z programu 298 220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (10. října 2007)
č. 293ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2007 (21. srpna 2007)ISP (příhlásit)