Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 37
č. 36

Zápisy z jednání

č. 36
č. 35

Usnesení

č. 109k návrhu posl. J. Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 372) (30. dubna 1998)
č. 108k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 383) (29. dubna 1998)
č. 107k návrhu posl. O. Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 377) (29. dubna 1998)
č. 106k návrhu posl. J. Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod (tisk 371) (16. dubna 1998)
č. 105k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně (tisk 397) (16. dubna 1998)ISP (příhlásit)