Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 46
č. 45

Zápisy z jednání

č. 46
č. 45

Usnesení

č. 330ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o tematické strategii pro městské životní prostředí /kód dokumentu 5298/06, KOM(2005) 718 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 329k Pracovnímu dokumentu Komise o spojení mezi politikou zaměstnanosti a environmentální politikou /kód dokumentu 14770/05, SEC(2005) 1530/ (17. května 2006)
č. 328k Zelené knize: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii /kód dokumentu 7070/06, KOM(2006) 105 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 327ke Sdělení Komise Evropské radě – Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost – Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut /kód dokumentu 6844/06, KOM(2006) 77 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 326k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci /kód dokumentu 7301/06, KOM(2006) 91 v konečném znění/ (17. května 2006)ISP (příhlásit)