Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 40
č. 39

Zápisy z jednání

č. 14
č. 41

Usnesení

č. 145k uvolnění prostředků pro realizaci programu informačních systémů veřejných knihoven (13. května 1998)
č. 144k návrhu změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 tisk 447 (13. května 1998)
č. 143k zahraniční cestě (13. května 1998)
č. 142k návrhu posl. O. Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - tisk 377 (29. dubna 1998)
č. 141k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce... - tisk 338 (29. dubna 1998)ISP (příhlásit)