Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 60
č. 56

Zápisy z jednání

č. 13
č. 12

Usnesení

č. 334k návrhu posl. J. Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv sněmovní tisk 2007, druhé čtení (2. dubna 1996)
č. 335k projednávání vládního návrhu novely zákona o stavebním řádu sněmovní tisk 2019 (27. března 1996)
č. 333k vládnímu návrhu zákona o odpadech, sněmovní tisk 2070 - druhé čtení (28. března 1996)
č. 332k vládnímu návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 2044 - druhé čtení. (29. března 1996)
č. 331k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, sněmovní tisk 2084, druhé čtení (27. března 1996)ISP (příhlásit)