Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 73
č. 76

Zápisy z jednání

č. 75
č. 74

Usnesení

č. 229k informaci Ministerstva financí o stavu plnění státního rozpočtu za 1. - 3. měsíc 1994, včetně opatření Ministerstva financí k regulaci výdajů (13. dubna 1994)
č. 321ke Zprávě o čerpání rozpočtu Fondu národního majetku ČR za 1. pololetí 1994 (26. října 1994)
č. 320k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci (tisk 1124) (26. října 1994)
č. 319k vládnímu návrhu zákona o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (1113) (26. října 1994)
č. 318k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce (tisk 1148) (26. října 1994)ISP (příhlásit)