Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 47 (23. června 2021)
č. 46možné sledovat on-line prostřednictvím webu PS (9. června 2021)

Zápisy z jednání

č. 47 (23. června 2021)
č. 45 (28. dubna 2021)

Usnesení

č. 239k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé. (23. června 2021)
č. 238k Informaci o stahování vojáků z Afghánistánu (23. června 2021)
č. 237k Informaci poslance PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D. o provedení kontroly trestního spisu sp. zn. GI-4635-68/TČ-2018-842080 a postupu GIBS vůči příslušníkům Generálního ředitelství cel a Armády ČR ze strany Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů dle usnesení výboru pro obranu č. 179 z 35. schůze ze dne 24. června 2020 (23. června 2021)
č. 234k Informaci ministra obrany o pokutě za přestupek při realizaci zakázky na víceúčelové vrtulníky ze strany ÚOHS. (23. června 2021)
č. 236k Informaci ministra obrany o přípravě kapitoly 307 - Ministerstvo obrany Státního rozpočtu na rok 2022 (23. června 2021)

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)ISP (příhlásit)