41. schůze, 7. hlasování, 16. dubna 1996, 16:24
N.usn. PS ve věci dodr.lid. práv v ČLR za b.48

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT

Přítomno: 175 | Je třeba: 88

A Ano: 38 N Ne: 93 0 Nepřihlášen: 25 Z Zdržel se: 44 X Nehlasoval

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 6N Ne: 13Z Zdržel se: 5)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 5N Ne: 100 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 6)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 2N Ne: 70 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 5N Ne: 80 Nepřihlášen: 5Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 1N Ne: 130 Nepřihlášen: 6Z Zdržel se: 6)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 5N Ne: 70 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 8N Ne: 170 Nepřihlášen: 9Z Zdržel se: 7)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 6N Ne: 180 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 9)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24613050
Středočeský22510160
Jihočeský1327130
Severočeský2258540
Východočeský26113660
Západočeský1757140
Jihomoravský41817970
Severomoravský35618290
Celkem200389325440


ISP (příhlásit)