Hlasování
59. schůze, 18. 6. 2009

Procedurální hlasování
411 - 423 (18. 6. 2009)

222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
424 (18. 6. 2009)

50. Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení
425 - 426 (18. 6. 2009)

192. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 /sněmovní tisk 466/
427 (18. 6. 2009)

193. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008 /sněmovní tisk 779/
428 - 429 (18. 6. 2009)

Procedurální hlasování
430 (18. 6. 2009)


ISP (příhlásit)