Hlasování
56. schůze, 15. 5. 2009

Procedurální hlasování
311 - 321 (15. 5. 2009)

191. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008
322 (15. 5. 2009)

192. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007
323 - 324 (15. 5. 2009)

135. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
325 - 328 (15. 5. 2009)

153. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - třetí čtení
329 - 338 (15. 5. 2009)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení
339 - 351 (15. 5. 2009)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - třetí čtení
352 - 354 (15. 5. 2009)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - třetí čtení
355 - 359 (15. 5. 2009)

Procedurální hlasování
360 (15. 5. 2009)

162. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
361 (15. 5. 2009)

163. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice
362 (15. 5. 2009)

195. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
363 - 372 (15. 5. 2009)


ISP (příhlásit)