Hlasování
42. schůze, 11. 11. 2008

Procedurální hlasování
1 - 3 (11. 11. 2008)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení
4 - 8 (11. 11. 2008)

3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
9 - 39 (11. 11. 2008)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení
40 - 51 (11. 11. 2008)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
52 (11. 11. 2008)

6. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
53 - 55 (11. 11. 2008)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)