Hlasování poslankyně
Ing. Zuzana Brzobohatá
56. schůze, 6. 5. 2009

Procedurální hlasování
136 - 143 (6. 5. 2009)

131. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení
144 - 145 (6. 5. 2009)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení
146 - 166 (6. 5. 2009)

151. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení
167 - 173 (6. 5. 2009)

89. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
174 (6. 5. 2009)

35. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
175 (6. 5. 2009)

31. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení
176 (6. 5. 2009)

159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu
177 (6. 5. 2009)

160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize
178 (6. 5. 2009)

161. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize
179 (6. 5. 2009)


ISP (příhlásit)