Hlasování poslankyně
Ing. Zuzana Brzobohatá
52. schůze, 20. 3. 2009

Procedurální hlasování
106 - 110 (20. 3. 2009)

113. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 699/
111 (20. 3. 2009)

125. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2007 /sněmovní tisk 479/
112 - 113 (20. 3. 2009)

132. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 /sněmovní tisk 650/
114 (20. 3. 2009)

126. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007) /sněmovní tisk 501/
115 (20. 3. 2009)

127. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2008) /sněmovní tisk 619/
116 (20. 3. 2009)

128. Informace o podpořeném financování za rok 2007 /sněmovní tisk 502/
117 (20. 3. 2009)

129. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 597/
118 (20. 3. 2009)

130. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007 /sněmovní tisk 510/
119 (20. 3. 2009)

131. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/
120 - 122 (20. 3. 2009)

137. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za období únor 2007 - srpen 2008
123 (20. 3. 2009)

138. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky za období březen 2007 - srpen 2008
124 (20. 3. 2009)

145. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 653/
125 - 126 (20. 3. 2009)

146. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009 /sněmovní tisk 718/
127 (20. 3. 2009)

148. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 /sněmovní tisk 731/
128 (20. 3. 2009)

149. Informace o práci dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
129 (20. 3. 2009)


ISP (příhlásit)