Hlasování poslankyně
Zdenka Dopitová
52. schůze, 27. 3. 2009

Procedurální hlasování
180 - 182 (27. 3. 2009)

18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
183 (27. 3. 2009)

152. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k faktickým poznámkám
184 (27. 3. 2009)

114. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) /sněmovní tisk 432/
185 (27. 3. 2009)

115. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2008) /sněmovní tisk 576/
186 - 187 (27. 3. 2009)

116. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2007 /sněmovní tisk 468/
188 (27. 3. 2009)

117. Zpráva o finanční stabilitě 2007 /sněmovní tisk 537/
189 (27. 3. 2009)

118. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2007 /sněmovní tisk 545/
190 (27. 3. 2009)

153. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení
191 (27. 3. 2009)

87. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení
192 - 197 (27. 3. 2009)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - třetí čtení
198 - 200 (27. 3. 2009)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. /sněmovní tisk 604/ - třetí čtení
201 - 202 (27. 3. 2009)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - třetí čtení
203 - 206 (27. 3. 2009)

97. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení
207 - 209 (27. 3. 2009)


ISP (příhlásit)