Hlasování poslankyně
Zdenka Dopitová
44. schůze, 19. 12. 2008

Procedurální hlasování
78 (19. 12. 2008)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení
79 (19. 12. 2008)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
80 - 100 (19. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
101 - 103 (19. 12. 2008)

Procedurální hlasování
104 (19. 12. 2008)

23. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2007 - 2008 /sněmovní tisk 629/
105 (19. 12. 2008)

24. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
106 - 108 (19. 12. 2008)


ISP (příhlásit)