Hlasování poslankyně
Zdenka Dopitová
39. schůze, 30. 10. 2008

Procedurální hlasování
110 - 114 (30. 10. 2008)

175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
115 - 116 (30. 10. 2008)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení
117 (30. 10. 2008)

179. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
118 (30. 10. 2008)

126. Návrh na odvolání člena Prezidia Pozemkového fondu České republiky
119 (30. 10. 2008)

127. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
120 (30. 10. 2008)

128. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
121 - 122 (30. 10. 2008)

129. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
123 (30. 10. 2008)

130. Návrh na volbu člena Prezidia Pozemkového fondu České republiky
124 (30. 10. 2008)

131. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
125 (30. 10. 2008)

133. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
126 (30. 10. 2008)

134. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
127 (30. 10. 2008)


ISP (příhlásit)