Hlasování poslance
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
37. schůze, 13. 12. 1995

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení
155 (13. 12. 1995)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu /sněmovní tisk 1970/ - prvé čtení
156 (13. 12. 1995)

34. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení /sněmovní tisk 1881/
157 (13. 12. 1995)

40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 1763/
158 (13. 12. 1995)

42. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
159 (13. 12. 1995)

43. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
160 (13. 12. 1995)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - prvé čtení
161 (13. 12. 1995)

38. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - prvé čtení
162 (13. 12. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení
163 (13. 12. 1995)


ISP (příhlásit)