Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
36. schůze, 2. 11. 1995

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1948/ - prvé čtení
72 - 78 (2. 11. 1995)

8. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisky 1665 a 1804/
79 - 84 (2. 11. 1995)

Procedurální hlasování
85 (2. 11. 1995)

11. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/
86 (2. 11. 1995)

12. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/
87 (2. 11. 1995)

13. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1852/
88 (2. 11. 1995)

8. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisky 1665 a 1804/
89 - 90 (2. 11. 1995)

4. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
91 - 95 (2. 11. 1995)

Procedurální hlasování
96 (2. 11. 1995)

6. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu /sněmovní tisk 1386/
97 (2. 11. 1995)

5. Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisky 297, 297 A/
98 (2. 11. 1995)

10. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/
99 - 100 (2. 11. 1995)

23. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení
101 (2. 11. 1995)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení
102 (2. 11. 1995)

37. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/
103 (2. 11. 1995)


ISP (příhlásit)