Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
36. schůze

Procedurální hlasování
1 - 15 (31. 10. 1995), 69 - 70 (1. 11. 1995), 85, 96 (2. 11. 1995), 217, 319 - 320, 325, 328 (3. 11. 1995)

1. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
16 - 31 (31. 10. 1995)

2. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
32 (31. 10. 1995)

4. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
91 - 95 (2. 11. 1995)

5. Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisky 297, 297 A/
98 (2. 11. 1995)

6. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu /sněmovní tisk 1386/
97 (2. 11. 1995)

7. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
33 - 68 (1. 11. 1995)

8. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisky 1665 a 1804/
79 - 84, 89 - 90 (2. 11. 1995)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
218 - 317 (3. 11. 1995)

10. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/
99 - 100 (2. 11. 1995)

11. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/
86 (2. 11. 1995)

12. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/
87 (2. 11. 1995)

13. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1852/
88 (2. 11. 1995)

14. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1049/
318 (3. 11. 1995)

15. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení
104 - 216 (3. 11. 1995)

16. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení
321 (3. 11. 1995)

17. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu /sněmovní tisk 1385/
71 (1. 11. 1995)

18. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297/
322 - 324 (3. 11. 1995)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1948/ - prvé čtení
72 - 78 (2. 11. 1995)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1949/ - prvé čtení
326 (3. 11. 1995)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:
1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970,
2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a
3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh /sněmovní tisk 1939/ - druhé čtení

327 (3. 11. 1995)

23. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení
101 (2. 11. 1995)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení
102 (2. 11. 1995)

25. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
331 (3. 11. 1995)

26. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky
332 (3. 11. 1995)

36. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900)/
333 (3. 11. 1995)

37. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/
103 (2. 11. 1995)

40. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/
329 - 330 (3. 11. 1995)

41. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/
334 - 336 (3. 11. 1995)


ISP (příhlásit)