Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
32. schůze, 22. 6. 1995

17. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1854, 1855/
54 (22. 6. 1995)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1676, 1793/
55 - 84 (22. 6. 1995)

15. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb. /sněmovní tisky 1620 a 1797/
85 - 94 (22. 6. 1995)

Procedurální hlasování
95 (22. 6. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru /sněmovní tisk 1701/
96 - 120 (22. 6. 1995)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995 /sněmovní tisk 1699/
121 - 138 (22. 6. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru /sněmovní tisk 1701/
139 - 140 (22. 6. 1995)


ISP (příhlásit)