Hlasování poslance
Vítězslav Valach
15. schůze, 8. 12. 1993

Procedurální hlasování
243 (8. 12. 1993)

16. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
244 - 245 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
246 (8. 12. 1993)

16. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
247 - 249 (8. 12. 1993)

21. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku
250 - 253 (8. 12. 1993)

22. Návrh posl. V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628 a 721/
254 (8. 12. 1993)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626 a 725/
255 (8. 12. 1993)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., /sněmovní tisk 620, 723/
256 - 258 (8. 12. 1993)

20. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628, 721/
259 (8. 12. 1993)

18. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
260 (8. 12. 1993)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626, 725/
261 (8. 12. 1993)

26. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
262 (8. 12. 1993)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993 /sněmovní tisk 608/
263 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
264 - 265 (8. 12. 1993)

31. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisk 747 a 748/
266 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
267 - 268 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
269 - 270 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
271 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
272 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
273 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
274 - 276 (8. 12. 1993)


ISP (příhlásit)