Sněmovní tisk 756
Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 820.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)