Sněmovní tisk 749
Novela zák. o územním plánování a st.řádu (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: posl.V.Krása.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 749.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 752. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 09.02.1994 v 13.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 827.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 16. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 43/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Zákon stavební

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justiceISP (příhlásit)