Sněmovní tisk 600
Novela zák. o platu a odměně za prac. pohotovost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
    Zástupce navrhovatele: Vláda.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 600.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 657. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
      Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 823.


ISP (příhlásit)