Sněmovní tisk 595
Novela z. o zřízení ministerstev a jiných ústř. orgánů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 650. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 638.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 14. schůzi schválen.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 11. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 285/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)