Sněmovní tisk 547
Novela zák. o st. odb. dozoru nad bezp. práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)