Sněmovní tisk 501
Novela z. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 505. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Zemědělský výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 03.11.1993 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 640.


ISP (příhlásit)