Sněmovní tisk 429
Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Sv. rep. Jugoslávie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 13. 8. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 215/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Jugoslávie

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Obchod, Státní správa a justice, Školství  • ISP (příhlásit)