Sněmovní tisk 404
Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 29. 7. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 196/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví  • ISP (příhlásit)