Sněmovní tisk 403
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 30. 7. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 199/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice  • ISP (příhlásit)