Sněmovní tisk 382
Návrh novely z. o podm. převodu maj. státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 13. 8. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 210/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice  • ISP (příhlásit)