Sněmovní tisk 304
Novela o pravidlech hospodaření s rozp. prostředky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 304.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 326. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 387.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 15.06.1993 na 10. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 15. 7. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 189/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)