Sněmovní tisk 1998
Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1998/0 dne 7. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Josef Křížek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 12. 1995 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 872).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1998/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1998/2, který byl rozeslán 14. 3. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1042).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 92/1996 Sb.Související tisk: 1999 (Zákon o změně práv. předpisů souvisejících se z. o odrůdách).


Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)