Sněmovní tisk 1866
Zákon - novela zákona č. 74/1994 Sb., ve znění pozd.předpisů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-06-28 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Výborný Miloslav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1866.
  Návrh zákona 30.06.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 29.06.1995 usnesení č. 563 rozdané jako tisk 1869. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1919.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 29.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 723).
     Návrh zákona 26.09.1995 na 34. schůzi schválen (usnesení č. 737).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 9. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 220/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní sílaISP (příhlásit)